top of page

Lekarze

Lekarz Bożenna Sadowska-Krawczyk

kierownik podmiotu leczniczego

specjalista medycyny rodzinnej, internista,

specjalista medycyny ogólnej

Lekarz Wiesława Nankiewicz

specjalista medycyny rodzinnej, pediatra

Lekarz Joanna Klepcarz

specjalista medycyny rodzinnej, internista

Lekarze rezydenci

Lekarz Joanna Łyszczyk - rezydent medycyny rodzinnej

Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,

  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,

  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,

  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,

  • orzekanie o  stanie zdrowia,

  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w  tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i  na leczenie szpitalne, kierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

bottom of page