top of page

Zdrowie jest największym dobrem człowieka

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Familia” sprawuje opiekę nad pacjentami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 1997r. Była pierwszą praktyką lekarza rodzinnego na terenie województwa lubelskiego. Obecnie udziela świadczeń zdrowotnych: leczniczych, diagnostycznych, profilaktycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ. Prowadzi edukację zdrowotną oraz promocję zdrowia. Współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, samorządem lokalnym na rzecz poprawy i promocji zdrowia naszych pacjentów i społeczności lokalnej.


NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego „Familia” jest jednostką akredytowaną do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie medycyny rodzinnej. 


Praktyka przystąpiła również do programu akredytacji w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.
Planowany jest również udział w projekcie: ”Nowoczesne zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu”.

O nas

bottom of page