top of page

Usługi

Realizujemy świadczenia medyczne bezpłatnie dla naszych pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.

 

W ramach sprawowanej opieki udzielamy świadczeń w zakresie:

  • medycyny rodzinnej

  • pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego

  • diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej

  • badań profilaktycznych

  • promocji zdrowia

Współpracujemy z:

  • pielęgniarką w środowisku wychowania i nauczania

  • położną środowiskowo-rodzinną

  • pielęgniarką sprawującą opiekę długoterminową.

bottom of page